Hírek

Kiemelt partnereink

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda CONTSOFT SSC Korlátolt Felelősségű Társaság e-BOne Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság iCont 2002 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság                   Bővebben

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!   A jelen Tájékoztató az East-Audit Zrt. tevékenysége során birtokába jutott természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást szolgálja. A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.   Adatkezelési tájékoztató letöltése Bővebben

Tájékoztató

Kedves Partnereink!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a mai naptól kezdődően a munkavégzés otthonról történik cégünknél, ami előreláthatólag 2020. április 1-jéig tart. Ebben az időszakban is zavartalanul zajlanak a szolgáltatásaink, kollégáink a megszokott időben, és a megszokott mobiltelefonos, illetve e-mail-es elérhetőségeken rendelkezésre állnak. A következő két hétben irodánk ideiglenesen zárva … Bővebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

kepeslap2016web

Köszönjük az egész éves együttműködést. Kellemes karácsonyi ünnepeket. Az új esztendőben sok szerencsét, egészséget, további sikereket kívánunk. Mind a magánéletben, mind a munkában! Bővebben

Javaslat a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához

A Könyvvizsgálói kamara elnöksége 2012. április 20-án megtárgyalta és elfogadta a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjtételek alsó határaira vonatkozó kamarai ajánlást. Jogi háttér A 2011. évi CLVI. törvény 262. §-a bővítette a kamara lehetőségét, mivel a KKt. 54. § (6) bekezdését az alábbiak szerint módosította: “A kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói … Bővebben

A kötelezett kimentheti a 40 euró költségátalány fizetési kötelezettségét.

A kötelezett kimentheti a 40 euró költségátalány fizetési kötelezettségét a 2015. június 19-én hatályba lépett törvénymódosítás szerint. Az Országgyűlés 2015. június 9-i ülésnapján elfogadta a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvényt, mely a Magyar Közlöny 2015. évi 84. számában … Bővebben

Corporate Governance

A gazdasági szervezetek átlátható és szabályozott működése napjainkban alapvető kritérium az üzleti életben, ezért a Corporate Governance, más néven a felelős vállalatirányítás egyre fontosabb szerepet tölt be a gazdaság szereplőinek működésében. Társaságunk Corporate Governance szolgáltatásainak célja, hogy a flexibilitás megőrzése mellett segítse az átláthatóság növelését, valamint a külső és belső szabályozásnak való költséghatékony megfelelés biztosítását. … Bővebben

Due Diligence

Due Diligence – eredeti jelentése “Kellő Gondosság” – a kifejezés az Amerikai Egyesült Államok 1933-as érékpapír törvényéből ered. Az elmúlt évtizedekben a Due Diligence nagy “karriert” futott be, napjainkra több területre kiterjedő átfogó vizsgálatot jelent, amely többek között felöleli az adott társaság működéséből, vezetői és tulajdonosi hátteréből adódó potenciális biztonsági és egyéb kockázatok felmérését, elemzését, … Bővebben

Igazságügyi adó-, járulék-, és könyvszakértői tevékenység

Az igazságügyi könyv- és adószakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakvéleményével segítse az adott tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. A szakmai kérdések megválaszolása a peres eljárásban, vagy a pert előkészítendően az igazságügyi szakértők útján történik. Társaságunk az igazságügyi szakértői tevékenységét a 2005. … Bővebben

Költségvetési könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja az önkormányzatoknál (is), annak megállapítása, hogy a költségvetési évről készített költségvetési beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó (249/2000. /XII. 24./) Korm. rendelet szerint készült-e, valamint, hogy megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről és a gazdálkodás eredményéről (a költségvetés teljesítéséről). Ennek megfelelően társaságunk elvégzi a költségvetési és zárszámadási … Bővebben

Netcont Ügykezelő és Dokumentumkezelő

A költségvetési és a vállalati szféra számára kínáljuk saját fejlesztésű integrált és zárt rendszerű Ügy-, és Dokumentumkezelő szoftverünket. A rendszer integrált, az adott munkafolyamat során teljes mértékben nyomon követhető a keletkező dokumentumok útja a teljes ügyintézési folyamatban. A rendszer zárt, többszintű jogosultságkezelés alapján felügyelhetjük a hozzáférést a szoftverben tárolt adatokhoz, dokumentumokhoz. A szoftver teljes mértékben … Bővebben

Nonprofit szervezetek könyvelése

E szolgáltatásunk keretében a nonprofit szervezetek számára teljes körű könyvelési és könyvvezetési feladatokat látunk el. Ez magába foglalja a rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelő könyvelést, analitikus nyilvántartások vezetését, a szokásos üzletmenethez szükséges bevallások elkészítését, APEH, helyi önkormányzatok (helyi adók), kamarák, KSH felé. Továbbá a szervezet munkavállalóinak bérszámfejtését, valamint a bérekkel kapcsolatos … Bővebben

Nonprofit szervezetek könyvvizsgálata

Társaságunk állandó és eseti megbízások keretében végzi a könyvvizsgálatra kötelezett nonprofit gazdasági társaságok beszámolójának hitelesítését. A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok … Bővebben

SAP Business One bevezetése, tanácsadás

A SAP Business One hatékony integrált vállalatirányítási rendszer kis és középvállalkozások számára. Az alkalmazás a teljes vállalat valamennyi üzleti funkcióját integrálja (pénzügy, értékesítés, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), gyártás, készletkezelés, szükséglettervezés és üzemeltetés, szerviz). A piacon elérhető többi kisvállalati alkalmazástól eltérően az SAP Business One önálló alkalmazás, amelyhez nem szükséges további telepítés vagy több modul bonyolult integrálása.Cégünk a … Bővebben

Támogatások könyvvizsgálata

Társaságunk a költségvetési szervek által pályázat, megállapodás vagy szerződés alapján jutatott támogatások ellenőrzését nagy szakmai gyakorlattal és átfogóan végzi. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapdokumentumban foglalt nyilvántartási kötelezettségek betartásának, illetve a nyilvántartások alapbizonylatokkal való alátámasztottságának ellenőrzésére. Továbbá vizsgáljuk a jogszabályoknak, valamint az egyéb vonatkozó feltételek és rendelkezéseknek való megfelelést. Referenciák Bővebben

Vagyonértékelés

Az általunk meghatározott vagyonérték objektíven és több módszer alapján kerül meghatározásra, amely így megfelelő információkat szolgáltat az adott társaság piaci értékéről, mind a belső, mind a külső érdekeltek számára. A számviteli bizonylatokra és kimutatásokra épülő értékelésen, valamint cash-flow-ra, jövedelemtermelő képességre alapozott vállalatértékelési módszereken túl, a társaság tevékenységétől függően szakértők bevonásával határozzuk meg a piaci értéket. … Bővebben

Vállalkozások könyvvizsgálata

Társaságunk állandó és eseti megbízások keretében végzi a könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaságok beszámolójának hitelesítését. A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján … Bővebben

Konszolidáció

Konszolidációs környezet kialakítása Munkatársaink nagy szakértelemmel és tapasztalattal végzik a konszolidált beszámoló összeállításához szükséges számviteli és elszámolási rendszer kialakítását. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót világos és áttekinthető formában úgy kell elkészíteni, hogy az a számviteli alapelvek figyelembe vételével a konszolidálásba bevont vállalatok együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adjon. Az általunk … Bővebben

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint … Bővebben

A Gt. és a Ctv. módosításáról

2012. március 1-el több ponton módosult a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. Ettől az időponttól a társasági szerződésben meg kell határozni a természetes személy tag természetes személyazonosító összes adatait és lakcímét. A társaság főtevékenységén kívül a társasági szerződésben meg … Bővebben

Szakmai Rendezvény 2012.02.20.-Az új Munka törvénykönyve előnyei a gyakorlatban

Tisztelettel meghívjuk Önt 2012. február 20-án, hétfőn az East-Audit Zrt. és az Optimal Management Tanácsadó Kft. közös megrendezésében tartandó OptimaLine szakmai rendezvényünkre! Az Új Munka törvénykönyve 2012-től teljesen megváltoztatja a munkajog jelenlegi rendszerét és egy teljesen új szabályozási rendszert és logikát vezet be. Az új jogszabály több olyan módosítást tartalmaz, amely a korábbi szabályozáshoz képest … Bővebben

Számviteli törvény változása a könyvvizsgálati értékhatárra vonatkozóan

A könyvvizsgálati kötelezettség jelenleg hatályos előírása szerint, akkor nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió Ft-ot és az üzleti évet megelőző két év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg az 50 főt. A két … Bővebben

Kamarai választás 2011.12.10

A Magyar Könyvvizsgáló kamara tisztújító küldöttgyűlése 2011.12.10-én elvégezte munkáját, megválasztásra kerültek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke, alelnökei, fegyelmi megbízottja, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 113. § (1) bekezdése a)-e) és g) pontjában felsorolt bizottságai tagok. Bővebb információért kattintson ide Bővebben

Új weboldal!

Elindult az East-Audit Zrt. új weboldala! 2011.11.16.-án üzembe helyeztük megújult weboldalunkat! Bővebben

Facebook

featured_image1

Elkészült az East-Audit Zrt. Facebook adatlapja, ne felejtsen el like-olni minket! Bővebben