Igazságügyi adó-, járulék-, és könyvszakértői tevékenység

Az igazságügyi könyv- és adószakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakvéleményével segítse az adott tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

A szakmai kérdések megválaszolása a peres eljárásban, vagy a pert előkészítendően az igazságügyi szakértők útján történik.

Társaságunk az igazságügyi szakértői tevékenységét a 2005. évi XLVII törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával végzi.