Támogatások könyvvizsgálata

Társaságunk a költségvetési szervek által pályázat, megállapodás vagy szerződés alapján jutatott támogatások ellenőrzését nagy szakmai gyakorlattal és átfogóan végzi. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapdokumentumban foglalt nyilvántartási kötelezettségek betartásának, illetve a nyilvántartások alapbizonylatokkal való alátámasztottságának ellenőrzésére. Továbbá vizsgáljuk a jogszabályoknak, valamint az egyéb vonatkozó feltételek és rendelkezéseknek való megfelelést.


Referenciák