Konszolidáció

Konszolidációs környezet kialakítása

Munkatársaink nagy szakértelemmel és tapasztalattal végzik a konszolidált beszámoló összeállításához szükséges számviteli és elszámolási rendszer kialakítását. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót világos és áttekinthető formában úgy kell elkészíteni, hogy az a számviteli alapelvek figyelembe vételével a konszolidálásba bevont vállalatok együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adjon. Az általunk kialakított konszolidációs környezet alapján készített összevont (konszolidált) beszámoló megfelel a Számviteli törvényben meghatározott előírásoknak és számviteli elveknek, mentes az összevonásból eredő halmozódásoktól. A kialakítás során meghatározzuk, hogy az anyavállalatnak milyen tevékenységeket kell elvégeznie a konszolidált beszámoló készítése során, illetve a leányvállalatokra nézve definiáljuk az összeállításhoz szükséges adatszolgáltatások körét és formáját.

Konszolidált Beszámoló Könyvvizsgálata

Társaságunk állandó és eseti megbízások keretében végzi a könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaságok konszolidált (összevont) beszámolójának hitelesítését. A mi felelősségünk a konszolidált éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtjuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a konszolidált éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.