A Gt. és a Ctv. módosításáról

2012. március 1-el több ponton módosult a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.

Ettől az időponttól a társasági szerződésben meg kell határozni a természetes személy tag természetes személyazonosító összes adatait és lakcímét.
A társaság főtevékenységén kívül a társasági szerződésben meg kell ismét határozni a társaság valamennyi tevékenységét a TEAOR nomenklatúra szerint. Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A cég a használat jogszerűségét igazolni köteles.
A módosítás hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, melyek a használat jogszerűségét igazoló okiratot (tulajdoni lap, bérleti szerződés) korábban nem csatolták be, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.