A kötelezett kimentheti a 40 euró költségátalány fizetési kötelezettségét.

A kötelezett kimentheti a 40 euró költségátalány fizetési kötelezettségét a 2015. június 19-én hatályba lépett törvénymódosítás szerint.

Az Országgyűlés 2015. június 9-i ülésnapján elfogadta a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvényt, mely a Magyar Közlöny 2015. évi 84. számában jelent meg.

A törvénymódosítás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/B. §-t egészítette ki egy új előírással.

Az új előírás alapján a kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti.

Ezen módosítás az új Ptk. hatályba lépését megelőzően kötött szerződések tekintetében is alkalmazható, tehát visszamenőleges hatályú. A módosítás oka, hogy a behajtási költségátalány sui generis jogintézményként ugyan, de lényegében a kárátalány szerepét tölti be.